Evropa prý poroste

Konečně nastala doba, kdy si můžeme trochu oddechnout od omezení, jež dosud provázela koronavirovou pandemii. Samozřejmě ještě nemáme vyhráno, a pokud se rozpomeneme, vypadalo to vlastně před rokem obdobně nadějně, než se to po prázdninách zase zkazilo, ale přece jenom dnes vidíme pověstné světýlko na konci tunelu. A toto světýlko se projevuje třeba i v podobě…