Bohatneme i chudneme

Někteří lidé ve společnostech jako je ta naše úspěšně soukromě podnikají. A v takovém případě se mají pochopitelně dobře, často lépe než všichni ostatní. Někteří z jim podobných lidí ale podnikají i tu více a tu méně neúspěšně, a v tom případě jim nemusí být třeba ani co závidět. Někteří lidé se nechají zaměstnat u dobrých zaměstnavatelů na…