Často kladené dotazy

» Co je tzv. „Americká Hypotéka“?

Americká hypotéka je neúčelový úvěr fyzickým osobám mající příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání, který umožňuje financovat jakékoliv potřeby klienta.
Banka nezjišťuje na co je úvěr čerpán.

» Kdo může být příjemcem Americké Hypotéky?

Americká hypotéka je určena fyzickým osobám starším 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky nebo občanům ČR nebo držiteli průkazu o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O úvěr mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželů musí žádat o úvěr společně.

» Na jaký účel mohu použít americkou hypotéku?

Jedná se neúčelový hypoteční úvěr. Banka tedy u tohoto úvěru nezjišťuje k jakému účelu klient peníze potřebuje.

» Jak vysoký úvěr dostanu?

Americká hypotéka je poskytována až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti.

Minimální výše je 200 tis. Kč, maximální výše úvěru je 5 mil Kč.

Výše úvěru je limitována stejně jako u klasického hypotečního úvěru bonitou, tedy schopností klienta splácet.

» Jakým způsobem probíhá čerpání americké hypotéky?

Čerpání je jednorázové a provádí se bezhotovostně na účet klienta.

» Jaká může být doba splatnosti americké hypotéky?

Dobu splatnosti je možné zvolit v rozmezí 3 – 20 let.
Věk žadatele však v tomto období nesmí překročit 70 let.

» Zajištění americké hypotéky

Zajištění tohoto druhu úvěru je vždy formou zástavního práva ke zkolaudované nemovitosti (tj. rodinný dům, bytová jednotka či bytový dům) ve vlastnictví dlužníka (případně jeho rodičů nebo dětí), zapsané v katastru nemovitostí a ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí). Nemovitost, která je předmětem zajištění, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou.

» Na trhu již od roku 2004

Americká hypotéka je poskytována od roku 2004, kdy byl schválen zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Jako hlavní přínos, který přinesl na trh s hypotečními úvěry, je možnost poskytování hypotečních úvěrů na jakýkoliv účel. V praxi to znamená, že si osoba vlastnící jakoukoliv nemovitost může vzít úvěr, který bude zajištěn zástavním právem k dané nemovitosti a za získané peníze si může například pořídit auto. Dříve bylo možné vzít si hypoteční úvěr pouze za účelem pořízení, nebo výstavby nemovitosti.

» Lze americkou hypotéku splatit předčasně?

Ano, tento úvěr spadá pod režim zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů, lze tedy kdykoliv během splácení uskutečnit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru bez poplatků.

» Jaké podklady budu potřebovat pro banku?

Při americké hypotéce banka posuzuje Vaši schopnost splácet poskytnutý úvěr a současně i zástavní právo k nemovitosti. Dokumenty, které jsou potřeba tomu odpovídají:

K zajištění úvěru:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Ocenění nemovitosti
 • Snímek z katastrální mapy

Od každého žadatele pak banka vyžaduje:

 • Doklad totožnosti
 • Potvrzení příjmů nebo daňové přiznání
 • Výpisy z běžného účtu

» Nebankovní Americká hypotéka

Peníze neposkytují banky ale soukromí investoři, tomu odpovídají i úvěrové a smluvní podmínky. Oproti klasické „bankovní“ americké hypotéce nemusíte dokládat příjmy, vyhnete se i nahlížení do registru neplatičů, ale roční úroková sazba se pohybuje od 10% výše!

 • maximální částka, jakou si můžete půjčit je až 1 000 000,- Kč.
 • maximální výše úvěru je 30% odhadní ceny vaší nemovitosti
  (příklad – pro dosažení maximální částky 1 000 000,- Kč je potřeba zástavní hodnota nemovitosti ve výši 3 334 000,- Kč)
 • doba splatnosti až 20 let

Důležité je pamatovat na to, že všechny výše zmíněné parametry mohou být naprosto indiviuální. Nebankovní sektor je také ošetřen jinými právními normami než bankovní sektor, kde je legislativní dohled výrazně přísnější ve prospěch spotřebitele. Proto v případě zájmu o nebankovní americkou hypotéku poskytujeme individuální poradenství.

» Mám zájem o nebankovní americkou hypotéku

Primárně nabízíme bankovní produkty. V případě Vašeho eminentního zájmu o nebankovní produkt do formuláře k žádosti o hypotéku vyznačte v položce preferovaná banka slovem nebankovní a my
zařadíme do nabídky i nebankovní americká hypotéky.