Exekuce

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu. Například po vykonatelné rozhodnutí soudu, také vykonatelný notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekuce především spočívá ve vymožení peněz z dlužníka, který se dostal do takové situace kvůli tomu, že něco nezaplatil a soud nařídil tento výkonný proces, který je schválený. Je to za účelem donucení dlužníka, aby splnil svoji povinnost…