Dotace

Pod pojmem dotace se ukrývá zpravidla finanční dar nebo tomuto podobná peněžitá úhrada poskytovaná státem či územně správním celkem určitému subjektu s cílem snížit ceny toho, co tento subjekt poskytuje veřejnosti. Bývá poskytována buď proto, aby se touto pokryla ztráta, jež danému subjektu vzniká v souvislosti s nabízením produktu či služby za nižší než tržní cenu, nebo aby…