Bankovní poplatky

Bankovní poplatky jsou takové poplatky, které jsou poskytovány různým společnostem, které vám nabízejí peníze, a uzavřeli jste s nimi smlouvu a jsou to peníze, který budete platit za využívání jejich služeb. Poplatky mohou být různé a určuje si je společnost, u které si berete půjčku. Například americká hypotéka pro vás nebude mít tolik absurdních poplatků, jako…

Přídavky na děti

Už dlouhou dobu jsme u nás svědky toho, jak klesá populační křivka. A nejednou jsme před tímto trendem varováni, ba tento už nás i ovlivňuje. Třeba v tom ohledu, že ubývá těch, kdo mají živit důchodce, nebo tím, jak se v nejednom oboru projevuje nedostatek pracovních sil. A stát se alespoň v rámci svých možností pokouší tento problém…