Přídavky na děti

Už dlouhou dobu jsme u nás svědky toho, jak klesá populační křivka. A nejednou jsme před tímto trendem varováni, ba tento už nás i ovlivňuje. Třeba v tom ohledu, že ubývá těch, kdo mají živit důchodce, nebo tím, jak se v nejednom oboru projevuje nedostatek pracovních sil. A stát se alespoň v rámci svých možností pokouší tento problém…