Kdy bude lépe?

Když se podíváme na realitu dnešních dní, zjistíme, že si nemůžeme vesměs ani trochu pochvalovat. Protože pozitiv, jež provázejí koronavirovou pandemii, je věru minimum, a ani skutečnost, že rodiče třeba tráví více času s dětmi (protože děti nemohou až na výjimky do škol a mnozí rodiče pro změnu do práce), nelze v takovém případě chápat jako pozitivum.…